< všechny aktuality Teplovodní krbové vložky Romotop KV 025 W 01 a KV 025 W 02

Teplovodní krbové vložky Romotop KV 025 W 01 a KV 025 W 02

27.5.2013

Po nástupu teplovzdušné krbové vložky Romotop KV 025 LN se systémem vedení spalin double spin, který dokázal významně rozšířit rozsah výkonů, při nichž vložka dosahuje špičkových parametrů, nastal čas přivést na svět teplovodního bratříčka. A abychom uspokojili co nejvíce zákazníků, jsou tady bratříčci hned dva.

Ten první, KV 025 W 01, dokáže za přijatelných cenových podmínek zcela jistě uspokojit naprostou většinu zákazníků. Ten druhý, KV 025 W 02, s mírným cenovým navýšením předává maximum možného výkonu topnému médiu a naopak minimum do svého okolí. Pro domy s nízkou tepelnou ztrátou je rozhodně tou pravou volbou.

 

Již na první pohled jsou patrné rozdíly mezi oběma vložkami. KV 025 W ve verzi 02 je navržena s ohledem na minimální vyzařování tepla konstrukcí vložky do svého okolí. Své uplatnění nalezne tedy zejména v moderních nízkoenergetických domech.

Již verze KV 025 W 01 obsahuje standardně dvojité prosklení, složené z vnějšího designového potištěného skla a vnitřního reflexního skla. Tato kombinace dokáže velice účinně odrážet tepelné záření zpět do spalovací komory krbové vložky, čímž dochází ke zkvalitnění procesu hoření. Teplo, které se odrazí zpět do komory, může být potom využito teplovodním výměníkem, čímž dochází ke zvýšení podílu výkonu do vody.

Verze KV 025 W 02 je osazena ještě jedním sklem navíc, čímž je tepelné záření přes prosklení vložky sníženo na extrémní minimum. Díky trojitému prosklení složeného z potištěného skla, reflexního skla a speciálního reflexního skla se zrcadlovým efektem, si zákazník může užít pohled na plameny přes velké prosklení dvířek s minimem tepelného záření. Tato kombinace žáruvzdorných skel nabízí největší počet reflexních povrchů, schopných odrazit tepelné záření vyslané z komory krbové vložky zpět. Ve chvílích, kdy se ve vložce netopí, dokáže zrcadlové sklo navíc velmi účinně maskovat nepořádek uvnitř spalovací komory krbové vložky a působí velmi efektním dojmem.


 Rozdíly mezi typem Romotop KV 025 W 01 a KV 025 W 02 uvádí následující tabulka

 

Romotop KV 025 W 01

Romotop KV 025 W 02

Výkon celkový - jmenovitý

12 kW

12 kW

Výkon teplovodní – při jmenovitém výkonu

8 kW

9 kW

Účinnost

87 %

90 %

Plní normy

EN 13 229, DIN plus, Bimsch 1/2, 15a B-VG, 15a B-VG (2015)

EN 13 229, DIN plus, Bimsch 1/2, 15a B-VG, 15a B-VG (2015)

 

Potištěné sklo

Potištěné sklo

Prosklení dvířek

Reflexní sklo

Reflexní sklo

 

-

Reflexní sklo se zrcadlovým efektem

Tep. izolace pláště TV výměníku

Ano - standardní

Ano – prodloužená

Tep. izolace pláště TV výměníku - zesílená

-

3 násobná tloušťka

Tep. izolace čela TV výměníku - zesílená

3 násobná tloušťka

3 násobná tloušťka

Tep. izolace krytu čištění - zesílená

3 násobná tloušťka

3 násobná tloušťka

Tep. izolace stropu pro snížení sálání do okolí - zesílená

-

3 násobná tloušťka

Rukojeť krytu čištění

-

Ano

Certifikát těsnosti

-

Ano

Oba typy krbových vložek jsou samozřejmě vybaveny centrálním přívodem spalovacího vzduchu – CPV. Primární i sekundární vzduch je plně ovladatelný pohodlně jedním ovládacím prvkem. Jeho napojení je umožněno hrdly zezadu a ze spodu. Po obestavení vložky je kompletní mechanismus ovládání vzduchu, pro případnou revizi, přístupný zevnitř a zvenčí vložky.

Vyjímání popelníku u obou typů je realizováno pomocí výklopného roštu. Popelník je ve formě zákazníky oblíbeného boxu.

Inovativně byl u krbových vložek Romotop KV 025W 01 a 02 vyvinut přívod sekundárního spalovacího vzduchu do spalovací komory. Množství sekundárního spalovacího vzduchu bylo na základě mnoha měření rozděleno přesným poměrem na část proudící kolem vnitřního skla vložky a na část proudící šikmo shora do spalovací komory krbové vložky. Vzduch proudící šikmo do spalovací komory se ukázal jako velmi efektivní řešení pro zajištění vysoké účinnosti a kvality spalování v okamžicích, kdy je vložka provozována v oblasti vyšších výkonů. V těchto případech odchází ze spalovací komory do trubkovnice výměníku velké množství hořící prchavé hořlaviny a proud vzduchu, který je směřován proti směru šlehajících plamenů zabezpečuje kvalitní promísení prchavé hořlaviny s kyslíkem a její správné vyhoření.

Čištění trubkovnice výměníku a jeho běžná kontrola je možná zevnitř spalovací komory vložek. Pro důkladnější (sezónní) kontrolu a údržbu jsou oba typy vložek vybaveny čistícím otvorem, který lze těsně uzavřít krytem. Kryt je vybaven silnou vrstvou izolace, pro omezení tepelného záření do okolí vložky. Po sejmutí krytu jsou patrné dva ocelové deflektory (na obrázku označené červenou barvou), navádějící spaliny z první řady trubek do řady druhé. Tento osvědčený systém, zajišťující vysoké využití tepla spalin výměníkem, byl již s úspěchem aplikován na krbové vložce Romotop KV 6.6.2 TV. Ocelové deflektory je možné do sebe vzájemně zasunout a úplně vyjmout z kouřové komory vložky, čímž je umožněno dokonalé vyčištění horní části výměníku.

Přístup k čistícímu otvoru výměníku je možné v obestavbě realizovat buďto pomocí vhodné větrací mřížky, nebo s využitím originálních revizních dvířek Romotop. Příruby pro napojení vstupního a výstupního potrubí topného kruhu, pro napojení dochlazovací smyčky a odvzdušňovacího ventilu jsou záměrně umístěny na vrchu krbové vložky, poblíž čistícího krytu. Je tak zajištěn pohodlný přístup nejen pro údržbu samotné krbové vložky, ale i pro nutnou kontrolu a údržbu topenářských napojení a periferií a také případného teplotního čidla automatické regulace. Pokud je krbová vložka připojena do sopouchu komína pomocí kolene s čistícím otvorem, je možné využít revizních dvířek i pro přístup k čištění spalinových cest.

Formát revizních dvířek odpovídá formátu mělkého zástavbového rámečku krbové vložky a je možné jej osadit libovolným obrázkem. Originální revizní dvířka Romotop jsou ze svého rámu snadno vyjímatelná bez nutnosti použití jakéhokoliv nářadí.
Součástí obou typů krbových vložek Romotop 025W je dochlazovací smyčka, dochlazovací a odvzdušňovací ventil.

Systém vedení spalin krbových vložek Romotop KV 025 W 01, 02 byl poprvé použit u krbové vložky Romotop KV 6.6.2 TV, avšak nově jsou poměry jednotlivých komor, jimiž spaliny procházejí navrženy zase o něco dokonaleji.
Jedná se o trojí průchod spalin trubkovnicí spalinové části teplovodního výměníku. Spaliny postupně procházejí první řadou trubek, nahoře se obracejí pomocí (oproti KV 6.6.2 TV) vyjímatelného ocelového deflektoru do druhé řady trubek. Po průchodu spalin druhou řadou se obracejí o šikmý šamotový deflektor do třetí – poslední řady trubek. Spalinám je tak dán dostatek času pro efektivní předání tepla výměníku. Díky správnému dimenzování spalovací komory a celé cesty spalin k hrdlu kouřovodu dosahují KV 025 W 01, 02 špičkových emisních parametrů jak oxidu uhelnatého (CO), tak prachových částic, což jde ruku v ruce s vysokou účinností a kvalitou spalování.
Dosažené hodnoty účinnosti a emisí oxidu uhelnatého a prachových částic u krbových vložek Romotop KV 025 W 01, 02 ve srovnání s nejpřísnějšími Evropskými normami uvádí následující grafy.


 

Teplovodní krbové vložky Romotop KV 025W 01 a KV 025W 02 jsou vyrobeny z odolného ocelového plechu typu COR-TEN, díky němuž dosahují velmi dlouhé životnosti. O unikátních vlastnostech tohoto materiálu se můžete dočíst zde: http://vytapeni.tzb-info.cz/zdroje-tepla/9005-krbovou-vlozku-litinovou-nebo-svarovanou-z-oceloveho-plechu.
Na prorezivění korpusu krbových vložek KV 025W 01 a KV 025W 02 poskytuje firma Romotop záruku 5 let, za předpokladu instalace a zapojení odbornou firmou, při splnění všech platných norem, předpisů a podmínek popsaných v návodu k použití.

V aplikacích krbových vložek do moderních, vzduchotěsných domů, je vždy velmi důležitá těsnost spotřebiče paliv. Vznikne-li z jakéhokoliv důvodu (např. zapnutá digestoř) uvnitř budovy podtlak, může docházet u netěsných krbových kamen či vložky k úniku spalin do interiéru budovy. Základním předpokladem k zamezení vzniku tohoto nežádoucího stavu je vybavení spotřebiče centrální přívodem spalovacího vzduchu (CPV) a jeho propojení s exteriérem. Při správném napojení CPV a správném napojení krbové vložky na komín tak dojde k oddělení interiéru od vnitřních prostor spalovací komory, komínu a přívodu vzduchu. Nejcitlivějším článkem v řetězci přívod vzduchu-krbová vložka-komín bývá právě krbová vložka. Ta totiž obvykle obsahuje největší množství konstrukčních prvků, které mohou být zdroji potenciálních netěsností. U krbových vložek Romotop KV 025 W 01, 02 se již ve fázi návrhu předpokládalo jejich nasazení v těsných moderních budovách. Jejich konstrukce a samotná výroba byla proto přizpůsobena požadavku dosažení maximální těsnosti.
Chce-li si být zákazník naprosto jistý vzduchotěsností své nové krbové vložky, získá spolu s novým modelem KV 025W 02 i certifikát o měření těsnosti ve společnosti Romotop, provedeném právě na jeho konkrétní vložce. Měření probíhají na specializovaných přístrojích, schopných zachytit netěsnost krbové vložky i při velmi nízkých hodnotách podtlaku. Výsledek je pak vyjádřen v m3/hod a zapsán zkušebním technikem do certifikátu obsahujícím sériové číslo měřené krbové vložky.