Rady a tipy

V krbových kamnech a krbových vložkách firmy Romotop můžete spalovat prakticky všechny druhy dřeva. Důležitou zásadou, která by měla být vždy dodržena, je topení suchým dřevem. To by mělo proschnout na krytém místě s přístupem vzduchu alespoň 2 roky. Nejlépe uděláte, když dřevo před uložením rozštípete, aby rychleji proschlo. K dosažení jmenovitých parametrů topidla se doporučuje používat suchá polena o průměru 5-8cm délky 20-30cm o vlhkosti menší než 20% (optimálně 10%). Klestí a drobné naštípané dříví použijte pouze při zatápění. Nikdy nepoužívejte dřevo chemicky ošetřené!

Jako palivo nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, koks, uhlí ani odpady typu: dřevotřískové desky, umělé hmoty, sáčky, napouštěné dřevo nebo samostatné hobliny, piliny ani pelety!

Spalování takovýchto materiálů nejen vysoce znečišťuje životní prostředí nás všech, ale také poškozuje krbová kamna (krbové vložky) i komín!