Rady a tipy

Aby Vaše krbová kamna či krbové vložky dobře hořely, potřebují dostatečný přísun vzduchu. Čím větší je topeniště a čím lépe izolované místnosti, tím potřebnější je přívod externího vzduchu – zvenku, z chodby nebo třeba ze sklepa. Hoření je pak zcela nezávislé na vzduchu v místnosti, v které se topidlo nachází. Externí vzduch je možné přivádět z podlahy (spodní zaústění) nebo zezadu (zadní zaústění). Všechna krbová kamna a krbové vložky jsou osazeny centrálním přívodem vzduchu! Při výběru topidla a následnou instalací také upozorněte prodejce na zabudovanou digestoř nebo klimatizační jednotku ve stejné místnosti, aby prodejce věděl, že v oné místnosti může při provozu všech spotřebičů vzniknout podtlak, který dokáže negativně ovlivnit fungování krbových kamen nebo krbové vložky.