Rady a tipy

Při prvním uvedení krbových kamen či vložek do provozu se řiďte pokyny a zásadami dle návodu k instalaci a obsluze.

Při prvním zatápění dochází k vytvrzení/vypalování barvy doprovázené dočasným zápachem, který posléze zcela zmizí, viz také Slovník pojmů.

Pro zatopení budete potřebovat podpalovač nebo papír, suché třísky a dřevo naštípané na menší a větší kusy.

 

Před zatopením zcela otevřete přívod primárního a sekundárního vzduchu.

 

Do komory vložte větší kusy dřeva, poté menší kusy dřeva, podpalovač nebo papír a na závěr třísky. 

 

Zapalte papír nebo podpalovač. Tímto způsobem zatápění dosáhnete optimálního rozehřátí systému, snížení kouřivosti, úspory paliva a čistoty skla.

 

Přikládání dřeva: Základem je k topení používat výhradně suché dřevo. Přikládat dřevo je třeba až ve chvíli, kdy jsou v kamnech či vložce pouze žhavé uhlíky, nikoliv plamen. Otevřete na plno přívodní vzduch. Dvířka nechejte několik vteřin mírně pootevřena a teprve poté je otevřete zcela. Na žhavou vrstvu přiložte 2 až 3 polena. Dvířka zavřete.

    

 

Primární vzduch dále přivádějte tak, aby bylo dosaženo optimálního spalování a dřevo hořelo čistým plamenem bez zbytečného kouření. Sekundární vzduch nechejte otevřený po celou dobu topení a dle Vaší potřeby jeho množstvím regulujte intenzitu hoření. Sekundární vzduch paralelně funguje jako oplach skla.