Romotop a životní prostředí

Lidé využívají oheň k zajištění tepla již po tisíce let. Od dob otevřených ohnišť našich předků se toho v porovnání s moderními krbovými kamny však mnoho změnilo. Krbová kamna a krbové vložky ROMOTOP mají propracovaný moderní systém spalování, který při správném používání zaručuje ekologické řešení vytápění.


Přírodní cyklus

Při hoření dřeva se produkuje podobné množství oxidu uhličitého (CO2), jako když dřevo tleje v lese. Životní prostředí není tedy zatěžováno nadměrnou produkcí oxidu uhličitého. Znamená to, že hoření dřeva nezvyšuje skleníkový efekt jako jiná fosilní paliva - uhlí, topný olej nebo plyn. Navíc dřevo je obnovitelným zdrojem energie, zatímco uhlí, olej a plyn mají limitované zásoby.


Romotop a normy

Firma Romotop vyrábí ekologicky šetrná kamna a vložky, která splňují nejpřísnější ekologické normy. Všechny krbové topidla vyráběné firmou ROMOTOP s.r.o. jsou zkoušeny dle platných právních a legislativních předpisů v souladu s ČSN EN 13 240 a ČSN EN 13 229 (evropský standard). Díky tomu, že splňují evropský technický standard, nesou všechny naše kamna a vložky označení CE „CommunitéEuropéen“. U výrobků takto označených je garantován nejenom nižší negativní dopad na životní prostředí, nýbrž také obecně jejich vysoká jakost.


Ochrana životního prostředí – několik užitečných rad výrobce firmy ROMOTOP spol. s r. o.

S jistotou lze říci, že je na odpovědnosti každého uživatele, aby své topidlo správně používal a zajistil jeho ekologický chod. Pro dosažení tohoto Vám připomínáme několik následujících zásad:

  • Zajistěte, aby byly krbová kamna a vložky nainstalovány správně a v souladu s doporučením výrobce.
  • Před prvním použitím krbových kamen nebo vložek si řádně přečtěte návod k použití.
  • Vyvarujte se spalování jakéhokoliv druhu nepovoleného paliva, odpadků, jako např. nápojové kartony, plasty nebo chemicky ošetřené dřevo,…atd. K topení používejte výhradně dřevo.
  • K topení používejte pouze suché dřevo, jeho vlhkost by neměla být vyšší než 20%.
  • Najednou nepřikládejte více dřeva, než je uvedeno v návodu k použití (vizmaximální dávka palivanaleznete v technickém listu).
  • Vzduch je nezbytný pro ekologické a ekonomické spalování, vždy tedy zajistěte jeho dostatečný přísun.
  • Topení přes noc není ani příznivé pro životní prostředí, ani finančně výhodné. Spalování dřeva při redukovaném přísunu vzduchu produkuje málo tepla a zvyšuje kouřové emise, což poškozuje jak životní prostředí, tak vaše komínové těleso.
  • Nepodceňte pravidelnou údržbu topidla, řiďte se dle pokynů v návodu k používání a doporučení prodejce, zajistíte tím správnou funkci kamen a minimalizujete negativní dopad na životní prostředí.
Vyberte jazyk