Vytápění moderními krbovými kamny nebo krbovými vložkami je ekologické

8.10.2021

V poslední době zaznívají hlasy, které se snaží ať už z neznalosti nebo možná i s nějakým záměrem vytápění krbovými vložkami či krbovými kamny odsouvat do pozadí, ne-li rovnou zdiskreditovat. Jako nástroj si zvolily neekologičnost spalování dřeva v těchto zařízeních. Jaká je tedy skutečnost?

Moderní krbová kamna a krbové vložky jsou pod přísným dohledem. Spadají do kategorií výrobků, které pro svůj provoz musí splňovat celou řadu požadavků. Před uvedením na trh prochází kontrolním měřením ve státní zkušebně dle striktně stanovených podmínek vycházejících z legislativy EU pro ekologický a bezpečný provoz. Limity emisí se navíc posuzují samostatně. Výsledkem je certifikovaný prefabrikovaný produkt, který i při opakované výrobě, a zároveň splnění provozních podmínek během užívání, zaručí vždy stejné hodnoty a bezpečnost. V tomto ohledu jsou moderní krbová kamna a krbové vložky výrobkem, na který se zákazník může spolehnout v oblasti technických parametrů i zmiňovaných emisních limitů.


Výrobci krbových kamen splňují přísné legislativní požadavky

Vypadá to jednoduše, ale je na místě říci, že cesta ke splnění nároků legislativy v EU, a obzvláště pak emisních a bezpečnostních požadavků Ecodesignu 2022, je pro výrobce krbových kamen či krbových vložek poměrně náročná a zdaleka ne každý z nich je v tom úspěšný. Jedním z těch, kterému se v tom na celém evropském trhu už téměř 30 let daří, je český výrobce ROMOTOP. Každý jeho produkt, v tomto kontextu odborně označován jako lokální topidlo pro vytápění obytných prostorů, prochází před svým uvedením na trh náročnou cestou. Vše začíná prvotní myšlenkou a zadáním základních parametrů, které musí být splněny. Jde především o výkon, účinnost, velikost, design, a to vše neustále s ohledem na splnění ekologických požadavků úzce souvisejících právě s technickými parametry. 

K dosažení těchto cílů se renomovaní výrobci neobejdou bez vlastní špičkové měřící techniky a dalších zařízení. Toto moderní vybavení pomáhá analyzovat a vyhodnocovat data získaná během spalování paliva při testování. V každé nově vyvinuté krbové vložce nebo kamnech se v rámci testování mnohokrát zatápí a různými metodami se zatěžuje. Až je dosaženo potřebných výsledků, přichází na řadu samotná certifikace, která už je pak jakousi maturitní zkouškou před komisí.


Podle typu obydlí se kamna dimenzují na správný výkon

Důležitá je funkčnost výrobku a k ní patřící stanovení přesného celkového výkonu, aby bylo možné topidlo správně dimenzovat. Mezi nízkoenergetickým domem a klasickou chalupou v horách s vyšší energetickou náročností může být rozdíl i několik kilowatt. U takových továrně vyráběných krbových kamen nebo krbových vložek je výkon vždy přesně určený a jasně daný. Zákazník si může vybírat vždy z několika jednotlivých produktových řad, takže je snadné zvolit vhodný typ, a to jak z hlediska výkonu, tak i designu, protože každý chce mít doma styl, který se mu líbí a zároveň se hodí do daného interiéru.

Co znamená další a často používaný pojem účinnost? Zjednodušeně řečeno se jedná o to, nakolik dokáže spalovací zařízení využít energii z paliva a tu následně předat do svého okolí. Vyjadřuje se v procentech. Čím více máme získané tepelné energie, tím lépe. Dnešní moderní krbová kamna a krbové vložky mají účinnost 80, 85 i více procent. Díky takovým hodnotám se dostáváme i na velmi malou spotřebu paliva, což je pro uživatele i pro jejich peněženky příjemné zjištění. Účinnost je možné ještě o něco navýšit pomocí různých akumulačních systémů, které se vkládají přímo do spalinové cesty nebo zavěšením na korpus topidla. Díky jejich funkci zachytit poměrně velkou část tepelné energie, která by jinak unikla komínem téměř bez užitku, zde mají svou roli.

Jak může ke správnému a ekologickému vytápění krbovými kamny nebo krbem (tedy krbovou vložkou) přispět jejich uživatel? Vhodným palivem a správným způsobem topení. Dřevo by mělo být vysušené s vlhkostí pod 20 %, což lze bez problémů dosáhnout přírodním vysoušením. Používáním pouze doporučeného paliva a dodržováním několika málo jednoduchých instrukcí k provozu spotřebiče uvedených v návodu k obsluze. Údržbu topidla a spalinových cest je pak dobré svěřit odborníkovi. Odměnou je zařízení, které umí přinést do domácností tepelnou pohodu za příznivou pořizovací cenu, nízké náklady na provoz a příjemné sálavé teplo s pohledem na oheň.

Vytápění dřevem je ekologické a čisté řešení vytápění!

Zdroj: iDNES

Vyberte jazyk