Rady a tipy

Všechny krbové kamna a krbové vložky firmy Romotop jsou opatřeny oplachem skla tzv. sekundárním vzduchem, který napomáhá udržovat během topení sklo čisté. Na zachování čistoty skla má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu a odpovídajícího komínového tahu také způsob, jak jsou krbová kamna či krbová vložka obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla. V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením regulátoru vzduchu, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí.

Může se stát, že menší část sazí ulpí na skle. Nemusíte zoufat, pokud je sklo dvířek začouzené, postačí Vám pouze vlhký hadřík, který ponoříte do studeného popele (popel nesmí obsahovat nečistoty, jako kamínky,…apod.) a poté sklo mechanicky otřete. Až je sklo víceméně čisté, vezměte noviny, kuchyňskou papírovou utěrku nebo kapesník a sklo dočistěte. Tímto jednoduchým způsobem dosáhnete vynikajících výsledků. Přirozeně provádějte vždy a výhradně, pokud jsou krbové kamna či krbové vložky ve zcela vychladlém stavu.

Běžně dochází při čištění skla krbových kamen a krbových vložek také k využívání tekutých čisticích prostředků. Ty však mohou v mnohých případech, nezávisle na složení čisticího prostředku a jeho spolupůsobení se zbytky spalování (částečky popela,…apod.), trvale znehodnotit a poškodit různé části krbových kamen nebo krbové vložky jako např. těsnění, dekorační barvu skla, samotné sklo,…apod.

Firma Romotop z tohoto důvodu u svých produktů nedoporučuje používat jakékoliv chemické čističe a nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé účinkem při použití chemických prostředků.