Rady a tipy

Průduchy výměníku je potřeba čistit dle potřeby, alespoň 1x za 3 týdny, přiloženým ocelovým kartáčem. Stupeň znečištění je ovlivněn především vlhkostí paliva, způsobem obsluhy (např. provozem v úsporném režimu – regulátory vzduchu uzavřeny) a také způsobem napojení na otopnou soustavu (viz návod k použití). Průduchy výměníku jsou přístupné z prostoru spalovací komory. U krbových kamen či krbové vložky, kde jsou použity clony pro usměrňování tahu, je nutné tyto clony nejprve vyjmout.

Zanesený výměník způsobuje nadměrné zakuřování spalovací komory a dým může vniknout do obytného prostoru. Vrstva nečistot také snižuje účinnost teplovodního výměníku.