Rady a tipy

Krbová kamna a krbové vložky je zapotřebí vyčistit nejméně jednou za rok po topné sezóně nebo v případě intenzívního celoročního provozování častěji dle potřeby. Samozřejmě záleží na tom, jak často v krbových kamnech topíte. Veškerou činnost provádějte vždy a výhradně, pokud jsou krbové kamna či krbové vložky ve zcela vychladlém stavu. Při čištění je třeba odstranit usazeniny v kouřovodech a spalovacím prostoru. Po konci topné sezóny vyjměte volně ložené clony pro směrování tahu, pokud jsou u Vašeho topidla použity, tím je usnadněn přístup do prostoru nad nimi směrem ke kouřovodu. Vyjměte stropní deflektor a šamotovou vyzdívku, očistěte je a z topeniště spalovací komory vymeťte nebo vysajte veškeré nečistoty, zbytky sazí a popela, neboť tento materiál by mohl do sebe pohlcovat vlhkost a tím způsobovat korozi. Čištění (kromě skla) se provádí bez vodních přípravků, např. vysáváním nebo ocelovým kartáčováním.

Po vyčištění uzavřete krbová kamna či krbovou vložku příslušnými šoupátky, je-li mimo provoz.

Jakékoliv úpravy na topidle jsou nepřípustné.