Rady a tipy

Základním pravidlem je vybírat vždy vychladlý popel z (roštu) topeniště spalovací komory.

Při vyprazdňování popelníku dbejte na to už při naplnění zhruba z poloviny, aby kužel popela nenarostl příliš blízko k roštu a ten se nepoškodil přehřátím. Zároveň by popel omezoval vstup vzduchu potřebného pro spalování. Vyprazdňování popelníku od popela je nejlépe provádět ve zcela vychladlém stavu, nejlépe při přípravě na další zátop. K čištění popelníku nebo topenišť bez popelníku se také ve studeném stavu dobře hodí vysavač určený k vysávání popela s filtrem na drobné nečistoty.

A kam se samotným popelem? Dřevěný popel obsahuje minerály, proto jej můžete uložit do kompostéru nebo použít na zahrádce jako hnojivo. Musí se jednat o popel ze dřeva, které nebylo chemicky ošetřeno.

Pozor před vyprazdňováním popelníku zkontrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky paliva, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě. U některých typů krbových kamen či krbových vložek je popelník usazen v jímce pod roštem bez možnosti bočního vyjmutí. Popelník je proto nutné vyjímat pouze za nečinnosti topidla ve studeném stavu. Přístup k popelníku je umožněn po odklopení roštu.