Rady a tipy

  • Při zatápění používejte pouze suché dřevo. Snažte se, aby oheň vzplál co nejrychleji a ve spalovací komoře se vytvořila dostatečná teplota, tím plyny uvolněné z paliva dobře hořely. Toho docílíte otevřeným přívodem primárního a sekundárního vzduchu.
  • Přikládejte malé množství dřeva najednou (2–3 polena) a sice vždy pouze na žhavé uhlíky, přívod sekundárního vzduchu ponechejte zcela otevřený.
  • Je-li na dně spalovací komory dostatečná vrstva žhavého dřeva, redukujte přívod sekundárního vzduchu podle vašich nároků na teplo. Dřevo hoří pomaleji, pokud bude mít méně přísunu vzduchu.
  • Dřevo do topeniště nevhazujte, nýbrž vkládejte, může dojít k poškození šamotových tvarovek nebo i skla!