Rady a tipy

Montáž a instalace krbových kamen nebo krbové vložky musí být provedena autorizovaným prodejcem Romotop.

Smluvní prodejní partneři firmy Romotop spol. s r.o. jsou schopni realizovat kompletní instalaci, která bude v souladu s Vašimi požadavky a zároveň s platnými bezpečnostními předpisy. Podrobný návod k instalaci a používání jsou přiloženy k výrobku a také k dispozici na webových stránkách. Než začnete Vaše krbová kamna či krbové vložky používat, pozorně si návod přečtěte. Neodbornou montáží, instalací vlastními silami a následně i obsluhou ztrácíte nárok na záruku. Stejně tak na krbových kamnech či vložkách není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy.

Seznam autorizovaných prodejců Romotop

Topidla vybavená teplovodním výměníkem musí být instalována pod dohledem a dále pravidelně kontrolována odborně způsobilou osobou, která byla za tímto účelem proškolena.

Seznam odborně způsobilých osob Romotop