Rady a tipy

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu krbových kamen či krbových vložek, kouřovodu a komína, pokud tento není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Vaše krbová kamna či krbové vložky jsou kvalitním výrobkem a při normálním provozu nevznikají žádné zásadní poruchy. Krbová kamna a spalinové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat a čistit vždy před a po topné sezóně.

Čištění a veškeré údržbářské práce provádějte vždy a výhradně, pokud jsou krbové kamna či krbové vložky ve zcela vychladlém stavu.

Důležitá je pravidelná kontrola a výměna dílů podléhajících provoznímu opotřebení jejich běžným užíváním a vyžadujících pravidelnou výměnu – tzn. díly v přímém kontaktu s ohněm, jako jsou šamotové desky, těsnění, stínící plechy (deflektory),…apod.

Pokud je šamot prasklý, nemá to vliv na funkci a životnost výrobku, pokud zcela nevypadne. Šamot je nutné vyměnit také v případě úplného poškození při vydrolení. Při jeho výměně postupujte dle návodu na obsluhu.

Těsnění dveří i skla doporučujeme měnit dle potřeby v závislosti na jeho stavu a používání Vašich krbových kamen či krbových vložek, nejlépe však každou druhou sezónu. Těsnění nesmí být ovšem již vypálené, poškozené či degradované. Netěsnost způsobuje nekontrolovaný přívod vzduchu a neregulované hoření. Při dlouhodobém tepelném namáhání výrobku přetápěním může dojít k trvalému poškození konstrukce krbových kamen (krbových vložek).

Těsnění skla, které je poškozené, ztrácí svou těsnící a dilatační funkci, což může vést i k prasknutí skla.

Při používání chemických čistidel zamezte kontaktu s těsněními, aby nedocházelo k jejich degradaci.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody na výrobku vzniklé účinkem při použití chemických prostředků.