Rady a tipy

Konstrukce krbových kamen a krbových vložek Romotop zaručuje přívod dostatečného množství primárního a sekundárního spalovacího vzduchu do komory. Primární vzduch napomáhá rozhoření dřeva, je přiváděn přímo do hořícího paliva (zpravidla přes popelník a rošt) a slouží k prvotní spalovací reakci. Sekundární vzduch podporuje spalování zbytkových hořlavých plynů ve spalinách, čímž zvyšuje otopný výkon topidla a zásadně se podílí na snížení množství znečišťujících látek unikajících do ovzduší. Sekundární vzduch je přiváděn především do prostoru nad hořící palivo. Jeho přítomností dochází k tzv. valení (strhávání) studeného vzduchu po vnitřní straně čelního skla. Tento proces zároveň zabraňuje začerňování skla. Sekundární vzduch se při přivření nebo uzavření primárního vzduchu podílí také na primárním spalování. Podrobný postup pro zatápění a topení je uveden v návodu k obsluze.